Laravel 8 Routing Değişimi

Laravel 8 de yeni gelen güncelleme ile birlikte routing yapısında bir değişikliğe gitmektedir.

Basit bir tane Home Controller oluşturdum ve routes klasöründen web.php dosyasına girdiğimde bir get istediği oluşturdum.

Önceki versiyonlar da gelmesi gereken sayfa yerine bir hata ile karşılaşıyoruz.

Laravel 8 de biraz farklılık göstererek controller import ediyoruz ve farklı bir sytax da yazıyoruz.

Başka bir kullanım şekil ise tam controller yazarakta kullanabiliyoruz.

Eski Syntax ile Yazmak İçin Ayarlar

Eğer hiç bu şekilde yazmak istemezseniz ise önceki versiyonlardaki gibi kullanmak istersek. Providers klasörü altındaki RouteServiceProvider.php dosyasına giderek.

Namespace yerine controllers olduğu klasörü vermeliyiz ve boot fonksiyonu içerisine de namespace ekleyerek eski veriyonlar gibi kullanabiliriz.